Thời Gian Còn Lại Trước Khi Hội Thảo Bắt Đầu...

MỘT SỐ LƯU Ý

  • Thời gian diễn ra hội thảo: đúng 20h thứ 2 ngày 11/06/2018. 

  • Cách tham dự: Hội thảo sẽ được phát trực tuyến trên chính website này (giống như livestream facebook nhưng video livestream sẽ được đặt trên chính website này). Vì vậy bạn hãy lưu lại đường link website để đúng thời gian diễn ra hội thảo, truy cập vào để tham dự, hỏi đáp cùng diễn giả. (Lưu lại đường link này: https://batdongsanngach.com/chienluocmua2  Hoặc bạn có thể viết ra giấy đường link website để đúng 20h sáng thứ 2 ngày 11/06/2018 truy cập vào để tham dự hội thảo.)

Copyright © 2018.  All Right Reserved | Privacy PolicyDisclaimer | Terms

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.