7 bình luận về “Chương 9: Tiền & tâm lý về tiền trong bất động sản”

  1. Mạnh ơi, tôi đã mua Webinar và DVD Bất động sản ngách .Từ ngày 22 tôi nhận đc DVD và mật khẩu để đăng ký Webinar.Nhưng hôm qua 21g 25.01 tôi không thể hội thảo cùng mọi người, chỉ lúc đầu đọc đc chút nt của mọi người.Sau đó thì hoàn toàn không, mặc dù đã nhấn vào Link như hướng dẫn. Tôi đã ko hội thảo đc chủ đề tối 25.01 hôm qua. Mong Mạnh và team sớm giúp đỡ tôi . Phạm Hiền

  2. Mạnh ơi, tôi đã mua Webinar và DVD Bất động sản ngách .Từ ngày 22 tôi nhận đc DVD và mật khẩu để đăng ký Webinar.Nhưng hôm qua 21g 25.01 tôi không thể hội thảo cùng mọi người, chỉ lúc đầu đọc đc chút nt của mọi người.Sau đó thì hoàn toàn không, mặc dù đã nhấn vào Link như hướng dẫn. Tôi đã ko hội thảo đc chủ đề tối 25.01 hôm qua. Mong Mạnh và team sớm giúp đỡ tôi . HỒ XUÂN HOÀNG. cảm ơn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *