XIN LỖI, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ Đà HẾT. ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY ĐàĐÓNG LẠI! 

Tuy nhiên tôi có một quà tặng nhỏ dành cho bạn, hãy truy cập vào đây để nhận nó! 

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.